Kontakt

Malá 2945/2B

pri supermarkete TEMPO

Pondelok – Piatok 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00
Sobota, Nedeľa – na objednávku
Telefonický kontakt: +421 940 610 095

Informačný mail:  info@drphone.sk
Pripomienky, reklamácie: reklamacie@drphone.sk
Vedenie spoločnosti:  vedenie@drphone.sk

Kontaktný formulár

Identifikačné údaje spoločnosti

DrPhone, s.r.o.
Oščadnica 122, 023 01 Oščadnica
IČO: 51279738, DIČ: 2120665360
Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:  SK96 0200 0000 0039 0695 6459
BIC:  SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 69220/L

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89
011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru:
tel. č.  041/7632 130/139
fax č.   041/7632 139